Bơm bánh răng ngoài

Bánh răng ngoài được thiết kế bởi FLUIDMIM rất mạnh mẽ và đáng tin cậy khi xử lý các sản phẩm nhớt trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và hoá chất.

Từ khóa liên quan : Bơm bánh răng ngoài   

Kỹ thuật
Mr. Van
Email: locthanh.service@gmail.com
Mr. Loc
Email: locthanhtpse@gmail.com
Kinh doanh
Ms. Hoa
Email: locthanh.sales1@gmail.com
Ms. Mai
Email: locthanh.business1@gmail.com
Ms. Linh
Email: locthanh.sales2@gmail.com